Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.040,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.524,17 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 10.331,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 11.157,48 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 65.921,70 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 71.195,44 zł

2. oferta nr 2 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 30.151,64 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 32.563,78 zł

3. oferta nr 3 – Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. ul. os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań.

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.927,14 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.321,32 zł

4. Oferta nr 4 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego nr 2, 71-467 Szczecin.

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 76.416,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 82.529,28 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto złożonej oferty – 148.199,40 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 160.055,35 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 410.240,50 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 50/100).