Dot. Przetargu nieograniczonego nr 6/2019 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „ artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 3 poz. 31-44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 31-44 z pakietu nr 3 do osobnego pakietu (pakiet nr 3a),rekawy papierowo-foliowe bez zakładki i z zakładką.

2. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości po 1m rękawa z każdej pozycji?

Odpowiedź-TAK.

3. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby symbol kierunku otwierania wysterylizowanego pakietu był po dwóch stronach t.j. zarówno od strony papieru jak i folii, ma to ułatwić pracę min na bloku operacyjnym?

Odpowiedź- TAK.

4. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby oznaczenie normy ISO 11607-1, 2 występowało bezpośrednio na rękawie?

Odpowiedź- TAK.

5. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

Odpowiedź- TAK.

Pytania dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2) słowa „opóźnienia”
na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian.”

Odpowiedź- NIE.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 3 poz. 31-44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 31-44 z pakietu nr 3 do osobnego pakietu (pakiet nr 3a),rekawy papierowo-foliowe bez zakładki i z zakładką.

2. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości po 1m rękawa z każdej pozycji?

Odpowiedź-TAK.

3. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby symbol kierunku otwierania wysterylizowanego pakietu był po dwóch stronach t.j. zarówno od strony papieru jak i folii, ma to ułatwić pracę min na bloku operacyjnym?

Odpowiedź- TAK.

4. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby oznaczenie normy ISO 11607-1, 2 występowało bezpośrednio na rękawie?

Odpowiedź- TAK.

5. Pakiet 3 poz. 31-44 czy Zamawiający oczekuje aby rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

Odpowiedź- TAK.

Pytania dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2) słowa „opóźnienia”
na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 4) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian.”

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 3 a-rękawy papierowo-foliowe