Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłądy Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3a brutto wynosi: 24.265,35 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 82.629,61 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 20.079,51 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.724,16 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  1. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8B

85-758 Bydgoszcz

PAKIET NR 2

Cena – 50,00 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 90,00 pkt

2

Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

PAKIET NR 1

Cena – 59,55 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,55 pkt

3

2M Materia Medica Sp. z o.o.

ul. Sudecka 133

53-128 Wrocław

PAKIET NR 1

Cena – 46,92 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 86,92 pkt

4

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Płk. Leona Silickiego 1

12-200 Pisz

PAKIET NR 2

Cena – 59,51 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,51 pkt