Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 4- zamawiający wymaga aby podać cenę za opakowanie 5 l, natomiast zapotrzebowanie roczne wyrażone jest w litrach, Czy zamawiające może zmienić zapotrzebowanie roczne na sztuki?

Odpowiedź – zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 (syrop owocowy bez pestkowy (5L) zmienia w pozycj nr 4 litry na sztuki.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1-zamawiający podaje zapotrzebowanie roczne jaj w sztukach, natomiast w kolumnie cena jednostkowa netto jest zapis- wytłaczanka 30 szt. Czy zamawiający wymaga ceny 1 sztuki, czy 1 wytłaczanki 30 sztuk.

Odpowiedź- Tak, wycena 1 sztuki. Dostarczane jaja muszą znajdować się w wytłaczankach po 30 sztuk.

3. Pytanie – w związku ze zblizającymi się dniami wolnymi 20-23.06.2019 r. proszę o zmianę terminu składania ofert ze względu na skrócony czas pracy firm kurierskich.

Odpowiedź – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.06.2019 r., termin związania ofertą do dnia 26.07.2019 r., pozstałe zapisy bez zmian.