Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawę sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 2 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 2 – pracownia endoskopii.