Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW

Pyrzyce, dnia 22.08.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2019 na DOSTAWĘ LEKÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

PAKIET NR 10

Kwota netto złożonej oferty – 22.948,80zł
Kwota brutto złożonej oferty – 25.305,50 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. oferta nr 2 – TRAMCO Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Pochocin.

PAKIET NR 14

kwota netto złożonej oferty – 42.200,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.576,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. oferta nr 3 – CF CEFARM SA ul. Jana Kayimierya 16, 01-248 Warszawa.

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 4.800,35 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.184,38 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.360,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. oferta nr 4 – PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.139,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.790,28 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 1.609,86 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.738,65 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5. oferta nr 5 – Aspen Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

PAKIET NR 11

Kwota netto złożonej oferty – 16.383,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 17.694,29 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

6. oferta nr 6 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 4.061,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.385,88 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.798,45 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 36.502,32 zł

PAKIET NR – 4

Kwota netto złożonej oferty – 113.734,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 122.403,40 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 17.951,98 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.388,17 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 1.596,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.723,68 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 41.900,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.252,00 xł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

7. oferta nr 7 – SHOBU-KAN Jarosław Prządka. ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

PAKIET NR 13

Kwota netto złożonej oferty – 18.462,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 20.556,37 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

8. oferta nr 8 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 3.581,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.867,70 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 32.943,65 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.579,15 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 54.236,75 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 58.146,01 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 1.487,060 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.606,62 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 20.319,36 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.944,91 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 2.380,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 2.570,67 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto złożonej oferty – 76.701,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 82.837,62 zł

PAKIET NR 12

Kwota netto złożonej oferty – 21.350,88 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.058,94 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.100,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 45.468,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

9. oferta nr 9 – ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 32.028,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.590,51 zł

PAKIET NR 14

Kwota netto złożonej oferty – 42.800,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 46.224,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

10. oferta nr 10 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 44.978,04 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 48.576,28 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 55.869,37 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 59.897,29 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto złożonej oferty – 83.027,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 89.669,16 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 438.752,54 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 54/100).