Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. ZBOREK” Z.Kusiak, M.Kusiak Spółka Cywilna Przecław 150,0 72-005 Przecław

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 8.485,35 zł.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 48.000,56 zł

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 66.946,32 zł.

  1. MADAR” Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 130.958,10 zł.