Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 9.01.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Diafer, 50 mg Fe(III)/ml; 2 ml, roztw.do wstrz., 25 amp.

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 163. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 85. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Standard,gąbka,hemost.,80x50x10mm,10szt.

Odpowiedź – TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 133. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 80. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 103. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyc korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 183. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 57. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości…………opakowań?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp

Odpowiedź -TAK.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 149. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej HepaDr., tabl.powl., 40 szt?

Odpowiedź-TAK.

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 12. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej?

Odpowiedź-TAK.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź-TAK.

  1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

    Odpowiedź-zaokrąglić w górę.

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) – o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) – o zmodyfikowanym uwalnianiu , zamiast tabletek dojelitowych – kapsułki dojelitowe i odwrotnie?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

    Odpowiedź-NIE.

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie? ?Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

    Odpowiedź-NIE.

5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź-TAK.

6  Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.