Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 13.01.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Salus International Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 9 40-273 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 234.563,29 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 253.299,71 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 154.135,86 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 167.330,55 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.374,75 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 7.964,75 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złozonej oferty – 12.851,52 zł

kwota brutto złozonej oferty – 13.879,65 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

  1. oferta nr 2 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77

    40-431 Katowice.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 242.188,94 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 262.455,66 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 148.710,09 zł

kwota brutto złożonej oferty – 161.274,59 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.131,87 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.702,41 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 260.326,42 zł

kwota brutto złozonej oferty – 281.152,49 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 3 – ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 274.298,31 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 296.242,17 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 4 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 236.075,57 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 255.519,78 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 143.075,37 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 155.347,83 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złozonej oferty – 7.052,74 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 7.616,96 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złozonej oferty – 12.032,24 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 12.994,81 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 230.494,07 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 248.933,62 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 5 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 5

Kwota netto złozonej oferty – 227.421,01 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 245.614,70 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 18.568,70 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 20.054,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 6 – NEUCA Spółka Akcyjna ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 239.128,53 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 258.737,51 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 779.274,89 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 89/100).

Pakiet nr 1 – 273.913,40 zł

Pakiet nr 2 – 168.999,56 zł

Pakiet nr 3 – 12.703,74 zł

Pakiet nr 4 – 16.993,63 zł

Pakiet nr 5 – 281.765,00 zł

Pakiet nr 6 – 3.500,71 zł

Pakiet nr 7 – 21.398,85 zł