Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 2.03.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 39 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości ofert, na ten konkretny asortyment.

Odpowiedź – NIE.

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9×10 cm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru na masce zamiast „kodowania kolorystycznego”?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 40 ml, skuteczność nawilżenia 32 mg/l H2O przy Vt=500 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 22g, przestrzeń martwa 34 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci – waga 9g, martwa przestrzeń 16ml, objętość pływowa 200-1000ml, opór 0,5 hPa przy 30 l/min, skuteczność nawilżenia 24 mg/l H2O przy Vt=500ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zakres 5-250 ml/godz?

Odpowiedź- NIE.