Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 9/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów zawartych w rozdziale VI pkt. 6 SIWZ tj. Certyfikatów CE na rzecz oświadczenia wykonawcy o posiadaniu tych dokumentów i okazaniu ich na każde wezwanie zamawiającego?

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 10- czy zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń czteroświatłowe 8F?

Odpowiedź- TAK.