Dotyczy:zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 23.03.2020 r.

Dotyczy:zapytanie ofertowe nr 2/2020 na zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww zapytania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pozycja nr 25- czy zamawiający w formularzu zawarł ilość opakowań czy sztuk?

Odpowiedź- sztuk.

  1. Pytanie – pozycja nr 26- czy zamawiajacy w formularzu zawarł ilość opakowań czy sztuk?

Odpowiedź- sztuk.