Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 24.03.2020 r.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy z dnia 24.03.2020 r. dotyczącą ww zapytania wyraża zgodę na przesłanie oferty wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi w Specyfikacji na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oświadczenie, wnioski składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.