Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 30.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Henry Kruse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.269,04 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.920,91 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

  1. Oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz, ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 32.493,09 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 39.966,50 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 26.256,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 32.294,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 78.808,04 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 45.055,37 zł

Pakiet nr 2 – 33.752,67 zł