Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Pyrzyce, dnia 06.05.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

  1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota brutto wybranej oferty – 102.855,78

(słownie: sto dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 78/100).