Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 23.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 24.990,77 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 19.601,89 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 17.671,41 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 99.440,58 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 8 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 15.579,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

II. Jednocześnie, informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 15.597,36 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 59,92 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,92 pkt.

 1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 21.500,86 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 54,70 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 21.590,06 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 49,11 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 89,11 pkt.

 1. Odrzucono oferty następujących firm:

 1. Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 w pakiecie nr 5- rękawy papierowo-foliowe.

 1. MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 w pakiecie nr 5 – rękawy papierowo-foliowe.

3. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 6 w pakiecie nr 3 – materiały medyczne różne.