Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę:

implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
  2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 04.08.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 04.08.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 02.10.2020 r.

Wpłata wadium – 04.08.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Pyrzyce, dnia 01.07.2020 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

zalacznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

załączni, nr 9 – Oświadczenie-RODO-dostawa implantów

PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

pakiet nr 2 – elektrody

PAKIET nr 3 – osprzęt do diatermii

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny