Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.10.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –ZBOREK Z.Kusiak, M. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 3.162,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 3.320,10 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 50.771,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 53.309,97 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 55.800,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 58.590,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

  1. Oferta nr 2 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 127.884,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 134.278,20 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

  1. Oferta nr 3 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 1.992,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 2.091,60 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 38.264,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.177,62 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 32.400,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 34.020,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 303.356,82 zł (słownie: trzysta trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 82/100).

Pakiet nr 1 – 3.950,04 zł brutto

Pakiet nr 2 – 57.437,70 zł brutto

Pakiet nr 3 – 85.680,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 156.289,08 zł brutto