Pyrzyce, dnia 17.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2020 na zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 224.999,07 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 242.999,00 zł

Warunki gwarancji – 60 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 255.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy ).