Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 20.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 15.980,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 17.258,40 zł

TERMIN DOSTAWY- 1 dzień.

  1. Oferta nr 2 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 49.344,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 53.291,52 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 43.310,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 46.774,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 110.417,04 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 57.054,24 zł brutto

Pakiet nr 2 – 46.666,80 zł brutto

Pakiet nr 3 – 6.696,00 zł brutto