Rejestracja on-line

Pyrzyce, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. MEDIM Sp. zo.o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno.

Kwota brutto wybranej oferty – 53.499,86 zł

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).