Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 31.03.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Pakiet nr 8 poz. nr 96 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 96 Carbo Medicinalis tabl. 150 mg, 20 tabl. wyraża zgodę na wycenę 4 opakowań Carbo medicinalis x 30 tabletek?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.