Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 17.06.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nr 6/2021 na dostawę leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, fazy medyczne dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Linde Gaz polska Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Pakiet nr 7

Kwota netto – 3.462,00 zł

Kwota brutto – 3.738,96 zł

Termin dostawy – 3 dni

2.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 9

Kwota netto – 20.695,00 zł

Kwota brutto – 22.350,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień

3.

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Pakiet nr 3

Kwota netto – 54.147,14 zł

Kwota brutto – 58.478,91 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4.

BL Medica Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Letnia 2a

72-123 Kliniska Wielkie

Pakiet nr 8

Kwota netto – 6.250,00 zł

Kwota brutto – 6.750,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

5.

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1

Kwota netto – 72.717,28 zł

Kwota brutto – 78.534,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 1

Kwota netto – 77.087,98 zł

Kwota brutto – 83.255,02 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 10.941,66 zł

Kwota brutto – 11.816,99 zł

Termin dostawy – 1 dzień

7.

Konsorcjum: Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin LIDER

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń CZŁONEK

Pakiet nr 6

Kwota netto – 163.544,32 zł

Kwota brutto – 173.967,77 zł

Termin dostawy – 1 dzień

8.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 2

Kwota netto – 114.835,50 zł

Kwota brutto – 124.022,34 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto – 5.665,78 zł

Kwota brutto – 6.119,04 zł

Termin dostawy – 1 dzień

9.

Skamex Sp. z o.o. Sp.j.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 łódź

Pakiet nr 5

Kwota netto – 73.288,60 zł

Kwota brutto – 79.151,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień