Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na Dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 10.08.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 8/21 na Dostawę artykułów żywnościowych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 6.480,00 zł

Kwota brutto – 6.804,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Gruszczyńska Małgorzata

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

PAKIET NR 1

Kwota netto – 9.900,00 zł

Kwota brutto – 10.395,00 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 6.528,00 zł

Kwota brutto – 6.854,40 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 25.180,43 zł

Kwota brutto – 26.795,95 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 16.754,76 zł

Kwota brutto – 17.772,25 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 50,40 zł

Kwota brutto – 61,99 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu