Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 11.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • Tramco Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 9 – płyny infuzyjne

Powodem odrzucenia jest zaoferowanie produktu w pozycji od 1-9 niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w pozycji od 1-9 w pakiecie nr 9 wymagał opakowania z dwoma niezależnymi portami różnej wielkości. Zaoferowany produkt nie spełnia tego wymogu.