Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 17/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy PAKIETU  NR 2

1. Pytanie – pkt. 1,2- czy zamawiający dopuści do przetargu zaawansowany technologicznie aparat KTG wyposażony w przetworniki ultradźwiękowe o częstotliwości 1 MHz?

Odpowiedź-NIE.

2. Pytanie – pkt. 3- czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o  zakresie odczytu dla przetworników 50-240 bpm zgodnie z obowiązującym międzynarodowym standardem? Zakres 30-240 bpm jest standardem amerykańskim.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pkt. 4- czy zamawiający ma na myśli uśrednioną w czasie wartość przestrzenną natężenia fali na czole gówicy, określaną jako ISATA? Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o natężeniu fali ultradźwiękowej ISATA na czole głowicy <2m w cm˛

Odpowiedź-NIE.

4. Pytanie – pkt. 5- czy zamawiający dopuści do przetargu aparat obliczający częstość pracy serca płodu z dokładnością +/- 2 bpm? Jak Zamawiający uzasadnia wymóg uzyskania dokładności na poziomie 0,25 bpm w całym zakresie pomiarowym? Czy zamawiający wymaga zaoferowania aparatu z wyświetlanymi wartościami liczbowymi z dokładnością dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź-NIE.

5. Pytanie – pkt. 18- czy zamawiający dopuści do przetargu aparat nie osiadajacy wbudowanej w aparat automatycznej komputerowej analizy monitorowanych danych, w zamian za aparat drukujacykrzywe mierzone, oraz co 10 minut zestawienie tych parametrów w formie raportu wraz z danymi czasowymi, ustawieniami oraz danymi pacjentki?

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – pkt. 19- czy zamawiający dopuści do przetargu aparat drukujący z prędkościami 1,2,3 cm/min?

Odpowiedź- tylko aparat drukujący 1,2,3 cm/min lub 10 cm/min.

7. Pytanie – pkt. 21- czy zamawiający dopuści do przetargu aparat drukujący krzywe dla bliźniąt na jednej czytelnej skali umieszczonej fabrycznie na papierze, z  zastosowaniem offsetu±20 bpm? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie obciążające drukarkę od drukowania skali na czystym papierze?

Odpowiedź-NIE.

8. Pytanie- zwracamy sie z prośbą o  wydzielenie stołu prostego z pakietu nr 4 pozwoli to zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź-NIE.

9. Pytanie – stół prosty- czy zamawiający wymaga zaoferowania stołu z napędem elektrohydraulicznym?

Odpowiedź-NIE.

10. Pytanie – czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny o długości blatu równej 2025 mm?

Odpowiedź-NIE.

11.czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z prostokątną podstawą pokrytą stalą nierdzewną?

Odpowiedź-TAK.

12. Pytanie – czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem przemieszczania blatu stołu?

Odpowiedź- NIE.

13.Pytanie – czy zamawiający wymaga materacy bezszwowych?

Odpowiedź-TAK.

14. Pytanie – czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości blatu równym 681-1143 mm?

Odpowiedź-TAK.

15. Pytanie – czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z zakresem regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 45°?

Odpowiedź-NIE.

16. Pytanie – czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny  z zakresem regulacji przechyłów bocznych równym 25° w obie strony?

Odpowiedź-NIE.

STÓŁ DRUGI

1. Pytanie – czy zamawiający wymaga zaoferowania stołu z napędem elektrohydraulicznym?

Odpowiedź-NIE.

2. Pytanie -czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z segmentempiersiowym bez wypiętrzenia klatki piersiowej z możliwością zmiany położenia wypiętrzeniu w zakresie 1/3 lub 2/3 długości segmentu?

Odpowiedź-NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół operacyjny o długości blatu równej 2025 mm?

Odpowiedź-NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół operacyjny z prostokątną podstawą pokrytą stalą nierdzewną?

Odpowiedź-TAK.

5.Pytanie -czy zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem przemieszczania blatu stołu?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający wymaga materacy bezszwowych?

Odpowiedź-TAK.

7.Pytanie – czy zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości blatu równym 681-1143 mm?

Odpowiedź-TAK.

8. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 45°?

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji przechyłów bocznych równym 25° w obie strony?

Odpowiedź- NIE.

STOŁY OPERACYJNE

1. Pytanie – pakiet nr 4- stoły operacyjne- czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o długości całkowitej 2000 m, który to  parametr nieznacznie rózni się od wymaganego?

Odpowiedź-NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający dopusci zaoferowanie stołu, w którym kolumna pokryta jest osłoną ze stali nierdzewnej, która w odróżnieniu od paneli umożliwia łatwiejsze mycie i dezynfekcję?

Odpowiedź-TAK.

3. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. z podstawą w kształcie litery T, która w odróżnieniu od podstawy prostokątnej gwaranyuje większą stabilność całego stołu? Dodatkowo oferowana przez nas podstawa przykryta jest osłoną z wysokiej jakości tworzywa ABS łatwego do dezynfekcji oraz posiada możliwości wsunięcia stóp przez operatora dla lepszego dostępu do pacjenta.

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. z materacami wykonanymi w formie odlewów, które montowane są do blatu na klipsy? Proponowane rozwiązanie w zdecydowany sposób ułatwia mycie i dezynfekcję blatu stołu jak w przypadku materacy montowanych za pomocą rzepów.

Odpowiedź-TAK.

5. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. który posiada zakres regulacji blatu bez materacy w zakresie 690-990 mm, który to parametr nieznacznie różni się od  opisanego?

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. który posiada zakres regulacji podnóżków w zakresie -90 do + 30 stopni co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź-TAK.

7. Pytanie -czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. który stanowi zakres regulacji podgłówka w zakresie – 45 do 30 stopni co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź-NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego w którym zakres regulacji oparcia pleców wynosi – 45 do + 75 stopni co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź-NIE.

9. Pytanie – czy zamawiający dopuści zaoferowanie stołu op. posiadającego zintegrowane wypiętrzenie klatki piersiowej w zakresie 1:1 lub 1:2 długości segmentu?

Odpowiedź-NIE.

Stoły operacyjne -Pakiet nr 4- 2 szt.

1. Pytanie – czy zamawiający dopusci stół op. z regulacją wypiętrzana nerkowo- mostkowego w zakresie do 100mm?

Odpowiedź-NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół op. z możliwością ułożenia pacjenta o wadze do 180 kg?

Odpowiedź- Zgodnie ze specyfikacją.

3. Pytanie -czy zamawiający dopuści stół op. z materacami mocowanymi za pomocą trwałych klipsów?

Odpowiedź-TAK.

4. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół op. z większym zakresem regulacji podnóżka?

Odpowiedź-NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół op. z regulacją podgłówka w zakresie od -45° do +20°?

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający dopuści stół ope. z regulacją oparcia pleców w zakresie od -50° do +70°?

Odpowiedź-NIE.

7. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin realizacji zamówienia do maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę i przedłuży cza reakcji serwisu z max 12h na 48h?

Odpowiedź- NIE.

PAKIET NR 5 Sterylizator parowy.

1. Pytanie – dotyczy pkt. 7- czy zamawiający wymaga aby sterylizator parowy pozwalał na sterylizację w  jednym wsadzie 4 standardowych koszy sterylizacyjnych 1 STE zgodnych z PN EN 285?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – dotyczy pkt. 26 – czy pod pojęciem kosz wsadowy kryje się wózek wsadowy do komory na kółkach ułatwiający załadunek i rozładunek, o pojemności wózka pozwalającej na sterylizację 4 koszy 1 STE o wymiarach zgodnych z PN EN 285 mm na dwóch poziomach wózka?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie 3 –  Czy wózek transportowy ma być kotwiczony do sterylizatora w celu załadunku i rozładunku wózka wsadowego na wózek transportowy, czy też umieszczanie koszy w komorze ma odbywać się ręcznie?

Odpowiedź- Wóżek  transportowy ma być kotwiczony do sterylizatora w celu załadunku i rozładunku wózka wsadowego na wózek transportowy.

4.Pytanie 4 – dotyczy pkt. 26- czy wymiary wymaganych koszy 1 STE oraz ½  STE mają być zgodne z wymiarami jednostki sterylizacyjnej określonej w PN EN 285?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga koszy 1 STE-  4 szt., które mają być zgodne z wymiarami jednostki sterylizacyjnej określonej w PN EN 285.

5.Pytanie 5- dotyczy pkt. 17- czy panel sterowania ma posiadać panel dotykowy zarówno po stronie załadowczej jak i rozładowczej?

Odpowiedź- TAK.

6.Pytanie 6- dotyczy pkt. 13- czy zamawiający dopuści aby otwieranie i zamykanie drzwi odbywało się poprzez panel sterowania za pomocą naciśnięcia jednego pola na panelu sterowania?

Odpowiedź- TAK.

7.Pytanie 7 – dotyczy pkt. 9- czy zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką o innym rozprężaniu niż parą jeśli wiąże się z tym wydłużenie żywotności uszczelki do 3000 cykli?

Odpowiedź- TAK.

8.Pytanie – dotyczy pkt. 5- czy wytwornica pary ma być wyposażona w system degazacji wody podawanej do wytwornicy pary oraz funkcję automatycznego odmulania wytwornicy pary?

Odpowiedź- TAK. Wymagany system degazacji wody poprzez podgrzewanie oraz automatyczne odmulanie wytwornicy pary. Wytwornica oraz jej osprzęt wykonane ze stali kwasoodpornej.

9.Pytanie – dotyczy pkt. 8- czy zamawiający dopuści sterylizator bez  płaszcza grzewczego komory sterylizacyjnej?

Odpowiedź- Wymaga się sterylizatora z prostopadłościenną komorą sterylizacyjną o płaszczu komory pełnym lub żebrowanym pierścieniowym. Wykonanie stal kwasoodporna.

10. Pytanie – dotyczy pkt. 13- czy zamawiający dopuści sterylizator z drzwiami o przesuwie ręcznym?

Odpowiedź-Wymaga się drzwi komory sterylizacyjnej wyposażonych w przeciwwagę. Drzwi komory automatyczne o napędzie elektrycznym. Wysokość załadowcza komory po otwarciu drzwi maksymalnie 790 mm.

11. Pytanie – dotyczy pkt. 14- czy zamawiający dopuści sterylizator w którym osłona przeciw oparzeniowa wykonana jest ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź- TAK.

12. Pytanie – dotyczy pkt. 21- czy zamawiający dopuści urządzenie w którym podtrzymanie parametrów procesu odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN EN 285?

Odpowiedź- TAK.

14. Pytanie – czy zamawiajacy wymaga, aby orurowanie sterylizatora doprowadzające media w tym aparatura kontrolno pomiarowa sterylizatora połączona była za pomocą orurowania ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź- Wymaga się całości orurowania mającego kontakt z parą w wykonaniu ze stali kwasoodpornej jako połączenia sztywne (nie dopuszcza się połączeń elastycznych oraz teflonowych).

15. Pytanie – dotyczy pkt. 7- czy zamawiający dopuści komorę o pojemności 400 litrów?

Odpowiedź- Wymaga się sterylizatora o pojemności komory maksymalnie 300 litrów. Komora musi umożliwiać sterylizację 4 koszy o pojemności 1 STE o wymiarze zgodnym z PN EN 285.

Pakiet nr 4 – stół operacyjny – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem w konfiguracji: segment głowy, segment piersiowy z wypiętrzeniem klatki piersiowej dzielony w proporcji 1/3 bez możliwości zmiany położenia wypiętrzenia w zakresie 1/3 lub 2/3 długości segmentu, segment lędźwiowy i segment nożny dzielony?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2100 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, co nie pogorszy walorów użytkowych wyrobu.

Odpowiedź- TAK.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kolumną pokrytą panelami ze stali nierdzewnej oraz silikonową osłoną przegubu?

Odpowiedź- TAK.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą jezdną w kształcie litery „T” pokrytą panelami ze stali nierdzewnej, ułatwiającą personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź – NIE.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery T bez możliwości wsunięcia pod nią stóp operatora?

Odpowiedź- NIE.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z sekcją pleców wyposażoną tylko w wypiętrzenie mostkowe bez możliwości zmiany pozycji?

Odpowiedź- NIE.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą jezdną wyposażoną w trzy pojedyncze kółka oraz blokadą jazdy realizowaną poprzez cztery wysuwane stopki?

Odpowiedź- NIE.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą wyposażoną w cztery duże podwójne koła?

Odpowiedź- TAK.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z hydraulicznym systemem regulacji wysokości blatu, regulacją przechyłów bocznych ręczną poprzez mechanizm korbowy oraz regulacją przechyłów wzdłużnych realizowaną za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bez selektora funkcji, gdyż nie jest to w tym przypadku wymagane?

Odpowiedź- NIE.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z demontowanymi materacami o właściwościach bakterio i grzybobójczych bez właściwości przeciwodleżynowych?

Odpowiedź- TAK.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z demontowanymi materacami mocowanymi do blatu stołu poprzez zaczepy kołkowe, które w przeciwieństwie do mocowania za pomocą rzepów pozwalają na przeprowadzenia właściwej dezynfekcji?

Odpowiedź- TAK.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami demontowanymi, mocowanymi za pomocą kołków zaczepowych z nakładkami żelowymi o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź- NIE.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości poszerzenia blatu poprzez dołożenie dodatkowych segmentów bocznych?

Odpowiedź- NIE.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materaca od 700 do 950 mm?

Odpowiedź- NIE.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie od -90 stopni do +20 stopni?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 4 – stół operacyjny – 1 szt. / nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2100 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, co nie pogorszy walorów użytkowych wyrobu.

Odpowiedź- TAK.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kolumną pokrytą panelami ze stali nierdzewnej oraz silikonową osłoną przegubu?

Odpowiedź- TAK.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą jezdną w kształcie litery „T” pokrytą panelami ze stali nierdzewnej, ułatwiającą personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź- NIE.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery T bez możliwości wsunięcia pod nią stóp operatora?

Odpowiedź- NIE.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą wyposażoną w cztery duże podwójne koła?

Odpowiedź- TAK.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z hydraulicznym systemem regulacji wysokości blatu, regulacją przechyłów bocznych ręczną poprzez mechanizm korbowy oraz regulacją przechyłów wzdłużnych realizowaną za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bez selektora funkcji, gdyż nie jest to w tym przypadku wymagane?

Odpowiedź- NIE.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z demontowanymi materacami o właściwościach bakterio i grzybobójczych bez właściwości przeciwodleżynowych?

Odpowiedź- TAK.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z demontowanymi materacami mocowanymi do blatu stołu poprzez zaczepy kołkowe, które w przeciwieństwie do mocowania za pomocą rzepów pozwalają na przeprowadzenia właściwej dezynfekcji?

Odpowiedź- TAK.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami demontowanymi, mocowanymi za pomocą kołków zaczepowych z nakładkami żelowymi o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź- NIE.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości poszerzenia blatu poprzez dołożenie dodatkowych segmentów bocznych?

Odpowiedź- NIE.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materaca od 700 do 950 mm?

Odpowiedź- NIE.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie od -90 stopni do +20 stopni?

Odpowiedź- TAK.

Pytania do SIWZ – warunki gwarancji

13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie czasu na reakcję serwisu z 12 godzin na 24 godziny?

Odpowiedź- NIE.

14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiotokografów wyposażonych w wózki jezdne?

Odpowiedź- Dopuszczamy.