Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 90.870,90 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 98.239,93 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt Czytaj dalej

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.040,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.524,17 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 10.331,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 11.157,48 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 65.921,70 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 71.195,44 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 90.870,90 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 98.239,93 zł