Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/09. SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający prostuje wcześniejszą informację dotyczącą odrzucenia oferty i zmienia brzmienie wcześniejszej informacji: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/09

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.
Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 11/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej