Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2010

SPROSTOWANIE – Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że w Pakiecie nr 6-ANTYBIOTYKI pozycja nr 2 jest postać leku – fiolki winno być postać leku- tabletki.
Pakiet nr 6 – ANTYBIOTYKI pozycja nr 6-ZOFRAN jest dawka leku- 2mg/1ml a 5ml winno być 8mg/1ml a 5ml.