Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 4/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielmy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz. 5,6 opakowanie butelka polietylenowa?

Odpowiedzi- Zamawiający wyraża zgodę na na opakowanie- butelka polietylenowa.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 3- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bielonej 90 cm w opakowaniach a 100 mb z podanem ceny za 1 mb?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 5- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej o tolerancji rozmiaru +/_ 10% z taśmą i elementem kontrastującym w postaci chipa PVC?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pakiet nr  nr 1 pozycja nr 10- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie ww pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 10 z pakietu nr 1.

5. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 2-  czy zamawiający dopuści możliwość zaoferownia opatrunku do podtrzymywania wenflonów w rozmiarze 6×8 cm pakowanych w opakowania a ` 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź-TAK.

6. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 2- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej postaci leku, a zamawiający oczekuje zaoferowania 9000 szt.?

Odpowiedź- Zamawiający oczekuje zaoferowania 9000 szt.

7. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 12- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6×76 cm pakowanych w 50 kop. a` 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

8.Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 13- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 12×101 cm pakowanych w 50 kpretek a` 6szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilośći?

Odpowiedź- TAK.

9. Pytanie -pakiet nr 3 pozycja nr 1-3- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej pakowanej w opakowania a` 11,6m w stanie relaksacyjnym?

Odpowiedź- TAK.

10. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 4-6- czy zamawiający oczekuje zaoferowanie opaski dzianej o długości 4m?

Odpowiedź- TAK.

11.Pytanie – pakiet nr 4 pozycja nr 1-3- czy zamawiający oczekuje zaoferowania ceny jednostkowej netto opaski  gipsowej za sztukę czy za opakowanie a` 2 sztuki?

Odpowiedź-pozycja nr 1 za 1 szt.
– pozycja nr 2- za 2 szt.
– pozycja nr 3- za 2 szt.

12. Pytanie – pakiet nr 4 pozycja nr  1-3- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek  gipsowych, których gaza owinięta jest na tekturową rolkę, o zawartości gipsu min. 94% oraz pakowanych w opakowania foliowe w kolorze mlecznym?

Odpowiedź-NIE.

13.Pytanie – pakiet nr 4 pozycja nr 4-5-zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyłączenie ww pozycji z pakietu nr 4 i utworzenie z nich odrębnej  części zamówienia.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 4-5 z pakietu nr 4.

14. Pytanie -pakiet nr 19 pozycja nr 1- czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fasolekw rozmiarze 12×12 cm pakowanych w opakowania a` 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź-TAK.

15. Pytanie- zapisy SIWZ- wzór umowy, § 6 ust. 2- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę zapisu umowy na następującą:
– „w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę: przy zwłoce powyżej 14 dni w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanej części zamówienia”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

16.Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 2- prosimy o dopuszczenie opatrunku do mocowania wenflonów wrozmiarze 6 cmx8 cm.

Odpowiedź- TAK.

17.Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 6-9- prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przylepców o długości 9,14 m.

Odpowiedź- TAK.

18. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 4-5- prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx10cm.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na na dopuszczenie opatrunku wrozmiarze 10cmx10cm.

19. Pytanie – pakiet  nr 4 pozycja nr 4-5- prosimy o dopuszczenie wyściółek podgipsowych o długości 2,7m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.

20. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 10-11 – czy zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku foliowego otoczonego pianką poliuretanową do stabilizacji dojść  centralnych w kształcie omegi z nacięciem zawierającego dodatkowo pasek umożliwiający poprowadzenie 3 niezależnych linii po skórze?

Odpowiedź- TAK.