Ogłoszenia

Dotyczy: post. przetargowego nr 21/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 94 pkt. 2 ustawy Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 19/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/09

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące Czytaj dalej