Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielił zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 104.544,00 zł. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2014 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2014 na ochronę mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepujacemu Wykonawcy:

1. Codar Security Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce.
Kwota brutto wybranej oferty na okres 3 lat wynosi: 222.068,62 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2014 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 108.759,00 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 11.472,00 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 12.700,80 zł.
2. G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.651,28 zł.