Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 7.747,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.134,56 zł

Pakiet nr 5
Kwota netto złożonej oferty – 38.556,82 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.806,14 zł

Pakiet nr 6
Kwota netto złożonej oferty – 18.271,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.491,28 zł

Pakiet nr 7
Kwota netto złożonej oferty – 57,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 70,84 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2018 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Skamex Sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 115300,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 124524,00 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 48254,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 52894,23 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 41785,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 45127,80 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 57840,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 62467,20 zł

Termin dostawy – 2 dni.

2. MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 14052,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 15176,16 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAM.ÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 165.623,40 zł

2. Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 32.732,64 zł

3. Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 729.270,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2018 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 124.524,00 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi – 52.894,32 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi – 45.127,80 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi – 62.467,20 zł Czytaj dalej