Pytania i odpowiedzi

Strona 4 z 8312345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania przetargowego nr sprawy: Przetarg nieograniczony nr 3/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy (przy czym suplement ten aktualnie nie jest już produkowany), Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps. oraz inulinę w stężeniu 100mg/kaps.? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań).
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ Czytaj dalej

Dotyczy: Nr sprawy: 3/2019 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietów
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź-W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu należy ne wyceniać. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zaprzestanie lub brak produkcji danego preparatu dołączonego do oferty.

Dotyczy:przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę „ asortymentu medycznych jednorazowego użytku”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czarną niezmywalną i czyteklną skalą?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze niekontrastującym, białym?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – do tyczy pakietu nr 2 pozycja nr 9-17- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 9-17 z pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

Strona 4 z 8312345678910...203040...Ostatnie »