Dotyczy: postępowania przetargowego nr sprawy: Przetarg nieograniczony nr 3/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy (przy czym suplement ten aktualnie nie jest już produkowany), Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps. oraz inulinę w stężeniu 100mg/kaps.? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań).
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EncapsaDr. Zawierającego bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 o stężeniu kultur bakterii odpowiadającym 6 mld CFU w kapsułce?
Odpowiedź- NIE.
4. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. Zawierajacego bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 o stężeniu kultur bakterii odpowiadającym 3 mld CFU w kapsułce?
Odpowiedź- NIE.
5. czy zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci leku w pakiecie nr 3 w pozycji 29 oraz 30 na fiolkę, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?
Odpowiedź- TAK.
6. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 23-28 insulin w postaci wstrzykiwaczy?
Odpowiedź- NIE.
7. Pytanie – czy zamawiający w par. 3.4 wpisze4, że niezmienna jest cena netto, a nie brutto?
Odpowiedź- TAK.
8. Pytanie – czy zamawiający wykreśli zapis par. 5.6?jest to dodatkowy, niewiązany z przedmiotem zamówienia publicznego czasochłonny obowiązek Wykonawcy.
Odpowiedź- Zamawiający wykreśla zapis w projekcie umowy § 5 pkt. 6.
9. Pytanie – czy zamawiający w par. 6.2 zamiast wartości 10% wpisze karę umowną w kwocie max. 0,5% wartości opóźnionej dostawy dziennie?
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
10. Pytanie – czy zamawiający w apkiecie nr 1 poz. nr 1 (SEVORANE – płyn wziewny 250 ml) wymaga sevofluranu w butelce 250 ml nieszklanej, przeziernej, umożliwiającej ocenę wzrokowąpłynu, oraz posiadającej fabrycznie zamontowany szczelny i bezpośredni system napełniania parowników bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem?
Odpowiedź- TAK.
11. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5, wymaga aby produkt miał status produktu leczniczego i zawierał co najmniej 10 mld bakterii w jednej kapsułce ze szczepami bakterii lactobacillus rhamnosus: szczep lactobacillus rhamnosus Pen – 40%, szczep lactobacillus rhamnosus E/N – 40%, szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy – 20%?
Odpowiedź- TAK.

1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź- TAK.
2. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?
Odpowiedź- TAK.
3. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, i odwrotnie?
Odpowiedź- TAK.
4. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź- W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego leku należy nie wyceniać. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zaprzestanie lub brak produkcji danego leku dołączonego do oferty.
5. Dotyczy pakietu nr 1, poz.2, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Actrapid Penfill, 300 jm/3ml, 5 wkładów w ilości 60 op? (brak opak.x 10 wkl.)
Odpowiedź- TAK.
6. Dotyczy pakietu nr 1, poz 7, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Cisatracurium Accord,2mg/ml; 2,5ml,rozt.d/wstrz,infuz, 5 fiol ?
Odpowiedź- TAK.
7. Dotyczy pakietu nr 1, poz 8, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Cisatracurium Accord,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wstrz,infuz, 5 fiol
Odpowiedź- TAK.
8. Dotyczy pakietu nr 2, poz 4, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Aminomix 1 Novum, roztw.do infuz.,1500 ml, 4 worki w ilości 20 op.? (brak dostęposci Aminomix x 1 szt)
Odpowiedź- TAK.
9. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 12, czy Zamawiający dopuści wycenę Tialorid mite, 2,5 mg+25 mg, tabl., 50 szt w ilości 30 op. ( Tialorid mite tabl.2,5 mg nie jest zarejestrowany)
Odpowiedź- TAK.
10. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 12, Tialorid mite tabl.2,5 mg, czy Zamawiający wykreśli pozycje z pakietu (Lek nie jest zarejestrowany)
Odpowiedź- TAK.
11. Dotyczy pakietu nr 2, poz 17, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0.5g,pr.d/sp.r.d/inf,10 fiol w ilości 120 op.?
Odpowiedź- TAK.
12. Dotyczy pakietu nr 9 poz. nr 3- czy zamawiający dopuści gazę pakowaną 100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź – NIE.
13. Dotyczy pakietu nr 9 pozycja 5-6 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5 i 6 z pakietu nr 9 do osobnego pakietu.
Odpowiedź- NIE.
14.Dotyczy pakietu nr 9 pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo celulozowy w rozmiarze 55x75mm, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź- NIE.
15.Dotyczy pakiet nr 9 pozycja nr 8 – czy zamawiający dopuści serwety pakowane 2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- NIE.
16. Dotyczy pakiet nr 9 pozycja nr 13-14 – czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe bez nitki RTG?
Odpowiedź- NIE.

17.Dotyczy pakiet nr 9 pozycja nr 13-14 – czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź- NIE.
18. Dotyczy pakiet nr 9 pozycja nr 13-14 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź – NIE.
19. Czy w pakiecie nr 6 wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?
– w pozycji 5 proponujemy opakowanie 90 tabl. zamist 60 tabl.
– w pozycji 1 oraz 4 proponujemy opakowanie 108 ntabl. Zamiast 90 tabl.
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.