Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Pakiet nr 3-czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji od nr 1 do nr 6 oraz 31 i utworzy nowy pakiet 3A?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 12 czy zamawiający dopuści wycenę Tialorid mite, 2,5 mg+25 mg tabl. 50 szt. w ilości 30 op. lub wykreśli pozycje z pakietu (Tialorid mite 2,5 mg nie jest zarejestrowany).

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza wycenę Tialorid mite 2,5 mg + 25mg tabl. 50 szt ilość 30 op. Natomiast Tialorid mite tabl. 2,5 mg z pakietu nr 2 pozycja nr 12 wykreślić.

3. Pytanie –czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 (Bupivacaine WZF Spinal 0,5% HEAVY 4ml*5amnp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Nie wymaga.