Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – do tyczy pakietu nr 2 pozycja nr 9-17- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 9-17 z pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.