Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2013 na dostawę energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy : postępowanie przetargowe nr 15/2013 na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

1. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 53 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Odpowiedź- rejestracja leku.

Dotyczy : postępowanie przetargowe nr 15/2013 na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2013 na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycech informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej