Rejestracja on-line

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie na dostawy:„MATERIAŁU SZEWNEGO I STAPLERÓW ORAZ RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE” Znak sprawy: 13/2014

pital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2014 na serwisowanie i naparawa sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcy dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 diatermia firmy EMED: oddział ortopedyczny 6 – Lancentron EMED ES 120 i Lancentron EMED ES-Vision i stworzenie osobnego pakietu, składającego się z aparatów elektrochirurgicznych firmy EMED.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2014 na serwisowanie i naprawa sprzętu medycznego.

pital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku. Znak sprawy: 9/2014

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej