Pytania i odpowiedzi

Dotyczy:postępowanie przetargowe nr 16/2013 na dostawę energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższm udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 17/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 16/2013.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania a mianowicie:

czy istnieje mozliwość przedłuzenia okresu składania ofert do dnia 20.11.2013 r.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu składania ofert do dnia 20.11.2013 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 16/2013 na dostawę energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej