Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2013 na świadczenie usług w zakresie stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzetu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy 12/2013.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2013 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2013 na dostawę łózek szpitalnych rehabilitacyjnych kompletnych, szyny CPM do rehabilitacji, aparat do masażu i drenażu limfatycznego.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej