Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2013 na świadczenie uług w zakresie stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2013 na świadczenie usług w zakresie stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzetu medycznego.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 9/2013 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 9/2013 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej