Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – prosimy o wykreślenie w rozdziale 6 pkt 3 w projekcie umowy.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w rozdziale 6 pkt 3 w projekcie umowy.

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup energii elektrycznej sprawa nr 23/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcy dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź- TAK.

PYTANIE 2
Czy dla ppe objętego postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana Sprzedawcy?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku w ramach postępowania – 22/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1
Pozycja 16-23, 37 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 2 – Ins Actrapid – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 13,14 Cisatracurium – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 11,12 – czy należy wycenić 2 x ten sam lek? Nie ma na rynku w dawce 2,5mg?

Odpowiedź- pozycja nr 11- Tialorid Mite tab. 2,5 mg x 25 mg, pozycja nr 12 – Tialorid Mite tab. 5 mg x 0,05.