Dotyczy: Postępowanie nr 7/2018 – wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu części dotyczącej „pracowni fizjoterapii – 11”, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość wykonawców, co pozwoli na uzyskanie bardziej atrakcyjnych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

Odpowiedź- NIE.