Aktualności

Dotyczy przetarg nieograniczony nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych

 

Pyrzyce, dnia 24.09.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 13/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 9.114,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 9.577,08 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 70.179,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 73.769,94 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 122.824,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 128.966,04 zł

  1. Oferta nr 2 -Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX” Żaneta Żmudzka ul. M. Konopnickiej 11a, 77-200 Miastko.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 10.326,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 10.850,94 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 48.963,60 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 51.485,90 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 67.992,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 71.391,60 zł

  1. Oferta nr 3 – ZBOREK Z. Kusiak M. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 8.074,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 8.485,35 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 45.641,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 48.000,56 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 63.758,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty –66.946,32 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

  1. Oferta nr 4 – MADAR Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 124.722,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 130.958,10 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 367.935,21 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 21/100).

Pakiet nr 1 – 9.710,40 zł

Pakiet nr 2 – 58.136,61 zł

Pakiet nr 3 – 83.129,76 zł

Pakiet nr 4 – 59.031,24 zł

Pakiet nr 5 – 157.927,20 zł

 

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 25.09.2019 r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza wszystkie zainteresowanie osoby do Brzeska na warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2019 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

  • CENA – 60%

  • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 24.09.2019 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.09.2019 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 23.10.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 12.09.2019 r.

Pakiet nr 1- Owoce

Pakiet nr 2 – Warzywa

Pakiet nr 3- ziemniaki

Pakiet nr 4 – pieczywo

Pakiet nr 5-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Dotyczy postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów