Aktualności

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza wszystkie zainteresowanie osoby na warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego projektu ,,Lepie zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

.

W dniu 21 czerwca w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach gościła delegacja ze Szpitala w Ueckermünde.

Spotkanie dotyczyło podjęcia współpracy w ramach wyszczególnionych poniżej oddziałów:

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– Oddział Chorób Wewnętrznych,

– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

– Oddział Chirurgii Ogólnej.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych programów profilaktycznych, a także nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników rtg, farmaceutów, opiekunów medycznych oraz ratowników medycznych.

Czytaj dalej