Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4- 13.867,20 zł

2. Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 83.551,77 zł.

3. CZMiW „Centrowet-Cezal Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
60-543 Poznań
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 8.478,48 zł

4. Rexomed Sp. z o.o.
ul. Mączna 31
70-780 Szczecin
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- 8.600,31 zł.