Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana

JANA RUSINA

Wieloletniego członka Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Wybitnego lekarza

Wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach