Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 09.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 128.915,00 zł

Kwota brutto – 130.228,20 zł

Termin dostawy – 2 dni

2.

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET nr 5

Kwota netto – 61.950,00 zł

Kwota brutto – 66.906,00 zł

Termin dostawy – 3 dni

3.

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET nr 2

Kwota netto – 659.861,00 zł

Kwota brutto – 712.649,88 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

Termin dostawy – 2 dni

5

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 39.712,00 zł

Kwota brutto – 42.888,96 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 1.074.500,00 zł

Kwota brutto – 1.160.460,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

09.03.2023 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu