Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym nr 9/2024 na: Dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Pyrzyce, dnia 03.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym nr 9/2024 na: Dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2023 r.poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania nr 9/2024 na :Dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Pyrzyce, dnia 03.06.2024 r…………………………………..

podpis osoby upoważnionej