Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 8/2024 na „Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.”.

Pyrzyce, dnia 04.06.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 8/2024 na „Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.”.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie.

    Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 274.106,36 zł

    (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześć złotych 36/100).

 

ogłoszenie o wyniku postępowania