Dotyczy: postepowania przetargowego nr 6/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Kwota brutto wybranej oferty za 1 kg odpadów – 3,43 zł (słwonie: trzy złote 43/100).