Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania przetargwoego nr 4/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Czesław Golik
HYGEA
ul. Szkolna 21
64-720 Lubasz

Cena brutto wybranej oferty brutto 2,53 zł za 1 kg odpadów medycznych.