Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 6/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 4:

Prosimy o dopuszczenie:
1. rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym (oraz wersji bez mankietu) z medycznego PCV z otworem Murphy’ego z 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowym oznaczeniem rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm oraz rurki intubacyjnej ustno nosowej z mankietem z PCV o grubości ścianki 0,05 mm potwierdzonej badaniami Lo Contour z dwoma znacznikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki , z przewodem łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej.

Odpowiedź-NIE.

2. rurki tracheostomijnej z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentnym balonikiem kontrolny oraz drenem łączący z rurką transparentny łącznik 15 mm , w komplecie z tasiemką oraz prowadnicą.

Odpowiedź-NIE.

3. Prowadnicy z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem sztucznym SATIN SLIP, ułatwiającym intubację w trudnych warunkach anatomicznych. Posiadającą miękki dystalny koniec zmniejszający traumatyzację tkanek. Rozmiar dobierany w zależności od średnicy wewnętrznej rurki:

Zalecana średnica wewn. rurki (mm) – 2,5 do 2,5 Długość (mm) – 280
Zalecana średnica wewn. rurki (mm) – 4,0 do 6,0 Długość (mm) – 350
Zalecana średnica wewn. rurki (mm) – >5,0 Długość (mm) – 350

Odpowiedź-NIE.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu nr 5 – Prosimy o wydzielenie pozycji 3 (filtr antybakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci) ,4 (filtr antybakteryjny),10 (linia do pomiaru CO2) i 13 (filtru do tracheostomii ) z pakietu 5.

Odpowiedż-na pakiet nr 5 można złożyć ofertę na pozycje lub na całość pakietu. Proszę czytać zapis w SIWZ pkt III ppkt nr 5.

Pytanie nr 5 – Zwracamy się również z prośbą o udzielenie wyjaśnień:
Jaki filtr Zamawiający miał na myśli: elektrostatyczny czy mechaniczny? Jałowy?

Odpowiedź-Zamawiający ma na myśli filtr JAŁOWY.

Pytanie nr 6 – Jakie złączą ma posiadać linia do pomiaru CO2? Męsko-męskie luer-lock czy męskio-żeńskie luer-lock?

Odpowiedź-męsko-żeńskie luer-lock.

Pytanie nr 7 – Czy filtr do tracheostomii ma posiadać port tlenowy i port do odsysania?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 8 – pakiet nr 4 pozycja nr 22 i 23- czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli rurki jednorazowego użytku do przedłużonej intubacji z mankietem grubości poniżej 10 mikronów?

Odpowiedź- Zamawiający misł na myśli rurki j.u. Do przedłużonej intubacji z mankietem grubości poniżej 10 mikronów.

Pytanie nr 9 – dotyczy zapisów siwz- czy zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 10 – czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości skaładania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odpowiedź- TAK.